Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Lọc kết quả
Hiển thị kết quả phân loại theo:

DrayTek Vigor3220

4 Gigabit WAN Load Balancing VPN Router

  • WAN: 4 x 10/100/1000Mbps, RJ45
  • LAN: 1 x 10/100/1000Mbps
  • DMZ: 1 x 10/100/1000Mbps
  • 1 x USB 3.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem
  • 1 x USB 2.0 hỗ trợ kết nối ổ cứng lưu trữ
  • NAT Session: 80.000
  • NAT Throughput: 900Mbps (WAN mode Static)
  • Hỗ trợ chia 8 lớp mạng khác nhau (801.2q vlan tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống
  • Router chuyên nghiệp Công ty vừa và nhỏ, phòng Internet, Game

 

DrayTek Vigor2952

Dual-WAN High-Performance Firewall VPN Router

  • WAN 1: Combo quang + điện 100/1000Mbps
  • WAN 2: 10/100/1000Mbps, RJ45
  • WAN 3: 1 x USB 3.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem
  • WAN 4: 1 x USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem
  • LAN: 4 x 10/100/1000Mbps;
  • Hỗ trợ chia 8 lớp mạng khác nhau (801.2q vlan tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống
  • NAT Session: 60.000
  • NAT Throughput: 900Mbps
     
DrayTek Vigor2926

Dual-WAN Firewall VPN Router

  • 2 Gigabit Ethernet WAN for Load Balancing or Failover
  • 2 USB ports for 3G/4G modem or extra storage
  • 50 Simultaneous VPN Tunnels
  • SPI Firewall with Content Filtering by URL Keyword, Category, and Apps
  • Central Management for VigorAP & Vigor Switch
  • Support DrayDDNS
     

 

DrayTek Vigor2960

Dual-WAN Firewall Router & VPN Gateway

  • 200 VPN & 50 SSL VPN tunnels for the secure remote access
  • Manage ultra fast high-speed Internet
  • High Availability
  • Support IPv6 network for the next generation Internet
  • Business Continuity by Dual WAN Load-balancing/failover
  • PPPoE quota setting and MAC address filter
  • Support inbound load balance
  • Central VPN & AP & Switch Management
  • Support VPN Trunk failover mode
  • Up-to 400Mbps site-to-site VPN throughput (IPsec)
  • Advanced firewall for the network security
  • SMS, Email Alert and Notification object profiles for WAN/VPN connection
  • USB port supports USB temperature sensor
  • Working with TR-069 based VigorACS SI for the central management

 

DrayTek Vigor300B

Quad-WAN Load Balancer Firewall Router

  • 2 port LAN Gigabit
  • Chạy đồng thời tối đa 4 đường truyền internet và cộng gộp băng thông các đường truyền (Loadbalance / Failover)
  • Hỗ trợ chia 4 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống mạng nhiều máy tính.
  • Tường lửa mạnh mẽ với Content Security Management (CSM)
  • Quản lý băng thông với 4-level priority Inbound/Outbound QoS

 

{load_more}